06.03.2017r. - Zaproszenie na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców OP2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia” - duże projekty oraz Fundusz Mikroprojektów

2017-02-15
W związku z trwającym naborem wniosków do Osi Priorytetowej nr 2 oraz FM w ramach Interreg V-A RCz-PL, Regionalny Punkt Kontaktowy województwa śląskiego we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Programu oraz Euroregionem Silesia organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców. Szkolenie odbędzie się 6 marca br. w Raciborzu na Zamku Piastowskim. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy i jednocześnie informujemy, iż zgłoszenia mailowe uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać do 28 lutego br. na adres mailowy: rpk@slaskie.pl.

Termin i miejsce : 6 marca 2017 r.

Sala konferencyjna w Zamku Piastowskim w Raciborzu

47-400 Racibórz, ul. Zamkowa 2

(parking na dziedzińcu zamkowym jest bezpłatny)

Program szkolenia:

  9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników;
10.00 – 10.15 Aktualne informacje o Programie oraz harmonogram naborów;
10.15 – 10.45 Zakres wsparcia w ramach OP2;
10.45 – 11.15 Zakres wsparcia w ramach OP2 dla Mikrobeneficjentów;
11.15 – 11.30 Definicje wskaźników dla OP2;
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa/poczęstunek;
11.45 – 12.30 Działania kwalifikowalne w OP2;
12.30 – 13.00 Jak poprawnie przygotować wniosek projektowy i załączniki;
13.00 – 13.30 Współpraca z Kontrolerem;
13.30 – 14.00 Pytania/dyskusja;

Karta zgłoszeniowa - .pdf

Karta zgłoszeniowa - .doc

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: rpk@slaskie.pl

w terminie do 28 lutego br.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 33 48 53 283

lub 32 415 64 94 do Euroregionu Silesia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

 

Serdecznie zapraszamy!