3. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia - INTERREG V-A RCz-RP 2014-202

2017-04-24
W dniu 20 kwietnia 2017r. w Raciborzu odbyło się 3. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w trzecim naborze, w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w programie INTERREG V-A RCz-RP.

W trzecim naborze do dnia 16.01.2017r. w polskiej części Euroregionu Silesia wpłynęło 14 wniosków, a w czeskiej 16 wniosków o dofinansowanie mikroprojektów. Sześć mikroprojektów nie przeszło kontroli kwalifikowalności. Trzy mikroprojekty wstrzymane na 2. Posiedzeniu EKS były ponownie przedłożone do omawiania.

Euroregionalny Komitet Sterujący ostatecznie z 27 omawianych mikroprojektów zatwierdził do dofinansowania 24 mikroprojekty, 1 mikroprojekt został wstrzymany do czasu uzupełnienia dokumentacji, a 2 nie uzyskały dofinansowania.

Na posiedzeniu zatwierdzono nowy harmonogram naborów na 2018 rok. W 2018 roku będzie mieć miejsce jeden nabór wniosków do dofinansowania w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w programie INTERREG V-A RCz-RP. Począwszy od roku 2019 planuje się przywrócenie systemu 2 naborów w ciągu roku. Harmonogram naborów znajduje sie w zakładce "Terminy naborów".

Szczegółowe informacje o Decyzjach EKS znajduja się w zakładce "Decyzje EKS".