• 2017-03-27
  W związku z informacją opublikowaną na stronach Programu www.cz-pl.eu w dniu 09.03.2017r., iż nie ma już obowiązku składania tabeli Excel z nazwą „Wykaz wydatków“, ponieważ system MS2014+ dokonuje już przeliczenia na euro, jak również posiada inne niezbędne funkcje Zarządzający FM dokonuje wprowadzenie tej zasady również na poziom Funduszu Mikroprojektów przy rozliczeniach poszczególnych mikroprojektów.
 • 2017-03-15
  Informujemy, że na kanale Programu Interreg V-A RCz-PL na youtubie został zamieszczony nowy tutorial poświęcony Załącznikom do wniosku projektowego. Materiał dotyczy dużych projektów w ramach programu.
 • 2017-03-07
  6 marca br. w Zamku Piastowskim, w Raciborzu odbyło się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców planujących złożenie i realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia” Interreg V-A RCz-PL. Poniżej zamieszczamy materiały/prezentacje ze szkolenia.
 • 2017-02-15
  W związku z trwającym naborem wniosków do Osi Priorytetowej nr 2 oraz FM w ramach Interreg V-A RCz-PL, Regionalny Punkt Kontaktowy województwa śląskiego we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Programu oraz Euroregionem Silesia organizuje szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców. Szkolenie odbędzie się 6 marca br. w Raciborzu na Zamku Piastowskim. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy i jednocześnie informujemy, iż zgłoszenia mailowe uczestnictwa w szkoleniu należy przesyłać do 28 lutego br. na adres mailowy: rpk@slaskie.pl.
 • 2017-01-18
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, polska część Euroregionu Silesia, zaprasza na szkolenie na temat: “Wprowadzenie do zasad realizacji oraz kwalifikowalność kosztów w Osi Priorytetowej 3 "Edukacja i kwalifikacje" w Funduszu Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020”, które odbędzie się w dniu 09 luty 2017 roku (czwartek) w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta w Raciborzu (47-400 Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6) o godz. 12:30.
 • 2017-01-17
  W dniu 17 stycznia 2017r. (wtorek) w Sali Konferencyjnej Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich miało miejsce szkolenie dla Beneficjentów, którzy realizują mikroprojekty w Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Celem szkolenia było przedstawienie zasad realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
 • 2017-01-12
  Strona polska Euroregionu Silesia - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry informuję, iż od dnia 12.01.2017 obowiązuje wersja nr 1 - Podręcznika Beneficjenta Mikroprojektu. Podręcznik jest dokumentem dla polskich Partnerów Wiodących / Partnerów Projektu - projekty Typ A oraz Wnioskodawców - projekty Typ B i C. Podręcznik oraz załączniki do niego znajdują się w zakładce "Rozliczenia mikroprojektów - dokumentacja do pobrania".
 • 2017-01-03
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia informuje, iż w dniu 17 stycznia 2017r. (wtorek) w Sali Konferencyjnej (I piętro) Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich (Pietrowice Wielkie, ul. 1 Maja 8B) o godz. 11.00 odbędzie się szkolenie dla Beneficjentów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia na temat zasad realizacji i rozliczania mikroprojektów.