Podręcznik Procedur Wdrażania Mikroprojektów

2007-08-16
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu informuje, iż w dniu 14.08.2007r. na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia została podjęta Uchwała zatwierdzająca "Podręcznik Procedur Wdrażania Mikroprojektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska w Euroregionie Silesia".

Podręcznik został zatwierdzony po wcześniejszym otrzymaniu akceptacji ze strony Instytucji Pośredniczącej tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.