Projekty oparte na kontaktach międzyludzkich i małe projekty w programach współpracy transgranicznej

2018-03-28
Osoby zainteresowane współpracą transgraniczną i małymi projektami transgranicznymi zachęcamy do ciekawej lektury tj. Opinii Europejskiego Komitetu Regionów – dotyczącej projektów opartych na kontaktach międzyludzkich i małych projektów w programach współpracy transgranicznej.