Szkolenia dla Beneficjentów Mikroprojektów w Euroregionie Silesia

2017-07-12
Serdecznie zapraszamy Beneficjentów Mikroprojektów, którzy otrzymali już dofinansowanie w tym tych, którzy przygotowują się do rozliczenia na szkolenia z zasad realizacji i rozliczania mikroprojektów. Szkolenia odbędą się w dniach 13.07.2017, 20.07.2017 oraz 10.08.2017r.

Szkolenie w dniu 13.07.2017r. jest przeznaczone dla Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na 3. posiedzeniu EKS.

Szkolenia (warsztaty praktyczne) w dniach 20.07.2017r. i 10.08.2017r. są przeznaczone dla Beneficjentów, których mikroprojekty rzeczową realizację kończą w miesiącach 06/2017, 07/2017 lub 08/2017r.

----------------------------

13.07.2017

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, polska część Euroregionu Silesia, zaprasza na szkolenie na temat: zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020, które odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 r. (czwartek) w Sali Błękitnej (I piętro) Urzędu Miasta Racibórz (ul. Batorego 6) o godz. 10.30.
 
 
Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową w terminie do 11 lipca 2017 r.
 

--------------------------------

20.07.2017 oraz 10.08.2017

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia informuje, iż w lipcu oraz sierpniu odbędą się warsztaty z zasad przygotowania „Zestawienia dokumentów”, „Raportu końcowego z realizacji części narodowej za mikroprojekt” oraz załączników niezbędnych do rozliczenia mikroprojektu w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020.

Ze względu na liczebność zatwierdzonych mikroprojektów pierwsze dwa szkolenia organizowane są dla Wnioskodawców, których rzeczowa realizacja mikroprojektu kończy się w czerwcu, lipcu, bądź sierpniu br.

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram najbliższych warsztatów.
 
Terminy warsztatów:
20.07.2017 r. – Sala Błękitna Urzędu Miasta Racibórz ul. Batorego 6 (I piętro) od godz. 10.30 (zgłoszenia przyjmowane do dnia 18.07.2017)
10.08.2017 r. – Sala Błękitna Urzędu Miasta Racibórz ul. Batorego 6 (I piętro) od godz. 10.30 (zgłoszenia przyjmowane do dnia 07.08.2017)
 
W załączeniu szczegółowy program warsztatów, oraz karta zgłoszeniowa. Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem, w którymś z wymienionych wyżej warsztatów proszę o wypełnienie Karty zgłoszeniowej wskazując termin, w którym chcą Państwo uczestniczyć. Proszę o wybranie tylko i wyłącznie jednego terminu.
 

Wymagania dla uczestników warsztatów:

a)     konieczny jest przyjazd na warsztat z własnym laptopem. Będzie możliwy dostęp do łącza Wi-Fi.

b)     w celu „aktywnego udziału w warsztatach” prosimy o zabranie ze sobą wstępnie kilku faktur związanych z danym mikroprojektem, gdyż podczas warsztatów będzie pokazane jak należy je wprowadzać do systemu.

 
Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową w terminie wskazanym przy szkoleniu.