Szkolenia dla Beneficjentów Mikroprojektów w Euroregionie Silesia

2017-10-31
Serdecznie zapraszamy Beneficjentów Mikroprojektów, którzy przygotowują się do rozliczenia na warsztaty i konsultacje z zasad przygotowania Raportów końcowych i Zestawień wydatków za mikroprojekt. Warsztat odbędzie się dnia 08.11.2017, a konsultacje 14.11.2017r.

Szkolenia (warsztaty praktyczne i konsultacje) w dniach 08.11.2017 i 14.11.2017 są przeznaczone dla Beneficjentów, których mikroprojekty rzeczową realizację kończą w miesiącach 10/2017, 11/2017, 12/2017 i 01/2018r.

----------------------------

08.11.2017

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, polska część Euroregionu Silesia, zaprasza na warsztat z zasad przygotowania „Zestawienia dokumentów”, „Raportu końcowego z realizacji części narodowej za mikroprojekt” oraz załączników niezbędnych do rozliczenia mikroprojektu, który odbędzie się w dniu 8 listopada 2017 r. (środa) w Sali Kolumnowej (I piętro) Urzędu Miasta Racibórz (ul. Batorego 6) o godz. 10.30.
 
W załączeniu szczegółowy program warsztatu, oraz karta zgłoszeniowa.
 
Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową w terminie do 6 listopada 2017r. do godz. 15.00.
 
Warsztat ma na celu zapoznanie Beneficjentów z aplikacją MS2014+ i jej funkcjonalnością.

Wymagania dla uczestników warsztatów:

a)     konieczny jest przyjazd na warsztat z własnym laptopem. Będzie możliwy dostęp do łącza Wi-Fi.

b)     w celu „aktywnego udziału w warsztatach” prosimy o zabranie ze sobą wstępnie kilku faktur związanych z danym mikroprojektem, gdyż podczas warsztatów będzie pokazane jak należy je wprowadzać do systemu.

--------------------------------

14.11.2017

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, polska część Euroregionu Silesia, zaprasza na konsultacje z zasad przygotowania „Zestawienia dokumentów”, „Raportu końcowego z realizacji części narodowej za mikroprojekt” oraz załączników niezbędnych do rozliczenia mikroprojektu, który odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. (wtorek) w Sali Kolumnowej (I piętro) Urzędu Miasta Racibórz (ul. Batorego 6) o godz. 11.30.
 
W załączeniu szczegółowy program konsultacji, oraz karta zgłoszeniowa.
 
Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa przesyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową w terminie do 10 listopada 2017r. do godz. 15.00.
 
Konsultacje mają na celu zapoznanie Beneficjentów z dokumentcją konieczną do złożenia wraz z rozliczeniem mikroprojektu.
 
Wymagania dla uczestników warsztatów:

a)     konieczny jest przyjazd na warsztat z własnym laptopem. Będzie możliwy dostęp do łącza Wi-Fi.

b)     w celu „aktywnego udziału w warsztatach” prosimy o zabranie ze sobą wstępnie kilku faktur związanych z danym mikroprojektem, gdyż podczas warsztatów będzie pokazane jak należy je wprowadzać do systemu.