Wędrowanie bez plecaka! Turyści, wędrowcy - prośba o wypełnienie ankiety - Euroregion Karpacki

2017-08-09
Turyści, wędrowcy! Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat wędrowania. Przekazane przez Was opinie pomogą Euroregionowi Karpackiemu (Bieszczady) w przygotowaniu nowego produktu turystycznego pn. Wędrowanie bez plecaka.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6u9mEOTs4vwJflbg3JZRmLht5E3s2_9bzZuGGOvsjHK7Dxg/viewform

Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w ramach projektu pod nazwą „Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

--