Zakończenie 5. Naboru wniosków dnia 30.10.2017 godz. 23:59! Możliwość podpisania wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Zarządzającego FM (Euroregion Silesia) w imieniu Wnioskodawcy

2017-10-17
W dniu 30.10.2017 upływa termin 5. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów. Przypominamy, iż wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący / Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może upoważnić Zarządzającego FM (Euroregion Silesia) do podpisania wniosku o dofinansowanie.

Wzór upoważnienia do podpisywania wniosku za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Zarządzającego FM stanowi zał. 1 l (załącznik nr 19 do Wytycznych) i znajduje się w zakładce „Nabór - Dokumentacja Funduszu do pobrania”.

W Upoważnieniu należy wskazywć : Dyrektora Sekretariatu - Panią Darię Kardaczyńską.

Wnioskodawcy, którzy planują złożyć wnioski w najbliższym naborze – tj. do 30.10.2017r. i chcą skorzystać z możliwości podpisania wniosku przez Zarządzającego FM muszą złożyć upoważnienie (fax-em, skan na e-mail lub osobiście) do Sekretariatu Zarządzającego FM w Raciborzu do godz. 9.00 dnia 30.10.2017r.  

Dalszy tryb postępowania:

  • pracownik Zarządzającego FM (Euroregionu Silesia) – niezwłocznie po otrzymaniu upoważnienia przekaże e-mailem osobie do kontaktu wskazanej w Upoważnieniu login pracownika Zarządzającego FM, który podpisze wniosek w imieniu Wnioskodawcy;
  • po otrzymaniu loginu pracownika Zarządzającego FM, Wnioskodawca musi dodać nowego użytkownika w zakładce wniosku "Dostęp do projektu":  w rubryce „nazwa użytkownika” należy wpisać otrzymany login pracownika Zarządzającego FM, odznaczyć opcję „sygnatariusz” i kliknąć klawisz „zapisz”;
  • następnie Wnioskodawca musi sfinalizować wniosek – w przypadku 5. naboru finalizacja musi nastąpić w terminie do 30.10.2017, do godziny 14.00!!!
  • wskazany pracownik Zarządzającego FM podpisze wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym w imieniu Wnioskodawcy.