Zapraszamy Beneficjentów Mikroprojektów na szkolenie i warsztaty

2018-04-24
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia zaprasza Beneficjentów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia na warsztaty i szkolenie na temat zasad realizacji i rozliczania mikroprojektów.

Szczegóły w zakładce "szkolenia".

Kontakt w sprawie szkolenia i warsztatu : Agnieszka Zymelka +48 32 415 64 94 wew. 10.