Zaproszenie na Konferencję Międzynarodową przy okazji obchodów 10. rocznicy wstąpienia Republiki Czeskiej i Polski do Układu z Schengen

2017-11-17
Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej oraz Euroregion Śląsk Cieszyński mają zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Międzynarodową przy okazji obchodów 10. rocznicy wstąpienia Republiki Czeskiej i Polski do Układu z Schengen.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie na język: polski, czeski i angielski.

Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 01 grudnia 2017 r.

Szczegóły na stronie Programu INTERREG V-A.

Zapraszamy.