Zaproszenie na szkolenie 30.11.2017 - "Zasady realizacji i rozliczania mikroprojektów"

2017-11-20
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu (Zarządzający FM) zaprasza na szkolenie Beneficjentów 4. naboru na szkolenie z zasad realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia informuje, iż w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek) w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz (ul. Batorego 6) o godz. 11.00 odbędzie się szkolenie dla Beneficjentów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia na temat zasad realizacji i rozliczania mikroprojektów.


Program szkolenia w dniu 30.11.2017r.:

10.50–11.00    •    Rejestracja uczestników

11.00–12.30    •     Otwarcie spotkania, przywitanie uczestników

Blok tematyczny:

Zasady realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020:
a)    dokumentacja FM i informacje ogólne dla Mikrobeneficjentów,
b)    umowa o dofinansowanie,
c)    realizacja mikroprojektu:
•    promocja,
•    zmiany w trakcie realizacji,
•    wybór wykonawcy/dostawcy,
•    kontrole, monitoringi.


12.30–12.45      Przerwa kawowa


12.45–13.45    •    Blok tematyczny:

Zasady rozliczania mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020:
a)    Kwalifikowalność wydatków,
b)    Aplikacja MS 2014+,
c)    Rozliczenia mikroprojektów Typ A
•    Raport bieżący z realizacji / Zestawienie dokumentów
•    Wniosek o płatność / Raport Końcowy
d)    Rozliczenia mikroprojektów Typ B i C
•    Raport bieżący z realizacji / Zestawienie dokumentów
•    Wniosek o płatność / Raport Końcowy
e)    Weryfikacja / Kontrola rozliczenia, wypłata dofinansowania

13.45–14.00    •    Pytania, dyskusja.

W trakcie spotkania będą zapewnione materiały szkoleniowe oraz drobny poczęstunek.

 

Formularz zgłoszeniowy