Zmiana w Podręczniku Beneficjenta Mikroprojektu - zalecenie metodologiczne nr 1

2017-03-27
W związku z informacją opublikowaną na stronach Programu www.cz-pl.eu w dniu 09.03.2017r., iż nie ma już obowiązku składania tabeli Excel z nazwą „Wykaz wydatków“, ponieważ system MS2014+ dokonuje już przeliczenia na euro, jak również posiada inne niezbędne funkcje Zarządzający FM dokonuje wprowadzenie tej zasady również na poziom Funduszu Mikroprojektów przy rozliczeniach poszczególnych mikroprojektów.

W związku z powyższym, od 27.03.2017r. Beneficjenci Mikroprojektów po polskiej stronie Euroregionu Silesia nie mają obowiązku składania "Wykazu wydatków" w excel – zał. nr 5.

Powyższa zmiana zostaje wprowadzona Zaleceniem Metodologicznym nr 1 od dnia 27.03.2017r. do Podręcznika Beneficjenta Mikroprojektu.

 

Szczegóły w zakładce "Rozliczenia mikroprojektów - dokumentacja do pobrania"