Zmiana w Wytycznych dla Wnioskodawcy - zalecenie metodologiczne nr 1

2017-03-27
W dniu 03.03.2017r., zostało na stronach Programu www.cz-pl.eu opublikowane Zalecenie metodologiczne nr 1 do Podręcznika Wnioskodawcy. Powyższe zalecenie wprowadza aktualizację w kilku rozdziałach Podręcznika Wnioskodawcy dużego programu oraz w załącznikach, między innymi w zał. nr 34 „Dodatkowe zasady kwalifikowalności dla polskich beneficjentów”. Zmiana dotyczy wydatków na wyposażenie.

W związku z wyżej wprowadzonymi zmianami w zał. nr 34 Podręcznika Wnioskodawcy dużego programu następuje aktualizacja załącznika nr 8 do Wytycznych dla Wnioskodawcy w Euroregionie Silesia (po polskiej stronie) – „Kwalifikowalność wydatków po stronie polskiej”.

Powyższa zmiana zostaje wprowadzona Zaleceniem Metodologicznym nr 1 od dnia 27.03.2017r. do Wytycznych dla Wnioskodawcy.

Szczegóły w zakładce "Nabór - Dokumentacja Funduszu do pobrania"