Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

2019-03-22
PWSZ w Raciborzu zaprasza na spotkanie przyszłych studentów filologii czeskiej. Spotkanie będzie miało charakter warsztatów językowych, które odbędą się w poniedziałek 15 kwietnia o godzinie 17:00 - sala B 311 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Mini kurs języka czeskiego poprowadzą studenci i wykładowcy Filologii czeskiej.
2019-03-20
W imieniu WS oraz regionalnych punktów kontaktowych zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie naboru dużych projektów do osi III – Edukacja i kwalifikacje.
2019-03-05
STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY (strona polska Euroregionu Silesia) ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ. Miejsce pracy : sekretariat Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Króla Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz.
2019-02-25
W dniu 04.03.2019 upływa termin 7. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów. Przypominamy, iż wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący / Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może upoważnić Zarządzającego FM (Euroregion Silesia) do podpisania wniosku o dofinansowanie.

Nasze projekty

stan na dzień 30.06.2018

20

Lat
Działalności

4

Okresy
programowania

978

Zrealizowanych
mikroprojektow

13,8MLN €

Zakontraktowanych
środków

Fundusze Unii Europejskiej

Informacje

1% podatku
Zamówienia publiczne
Euroregiony w Polsce
Linki
stan na dzień 30.09.2018

20

Lat
Działalności

73

Gminy
członkowskie

768tyś.

Mieszkańców

2790KM2

Powierzchni

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"