Mapa projektów 2007-2013

Zapraszamy do zapoznania się z Mikroprojaktami zrealizowanymi z Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

http://mapaprojektow2007-2013.euroregion-silesia.pl/