Realizowane w ramach INTERREG V-A 2014-2020

 

Projekt parasolowy INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 FM

1. "Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" - Projekt Parasolowy

 

Projekty duże w ramach INTERREG V-A

 

Mikroprojekty wspólne - TYP A

 

Mikroprojekty partnerskie i samodzielne TYP B i C