• 2018-02-27
  W dniu 05.03.2018 upływa termin 6. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów. Przypominamy, iż wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący / Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może upoważnić Zarządzającego FM (Euroregion Silesia) do podpisania wniosku o dofinansowanie.
 • 2018-02-26
  W dniu 22.02.2018r. w Hotelu Spa LASKOWO w Jankowicach (na terenie naszego Euroregionu) miało miejsce czwarte spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
 • 2018-02-20
  W dniu 16.02.2018 w Domu Kultury w Chuchelnej (RCz) odbyło się inaugurujące spotkanie czeskich i polskich jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w realizację projektu „READY TO HELP – system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia“ realizowanego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Spotkaniem tym rozpoczęto cykl wspólnych działań przeznaczonych dla wszystkich jednostek partnerów projektu, które mają na celu teoretyczne przygotowanie i nabycie praktycznej zdolności do podejmowania działań przez czeskie i polskie jednostki OSP podczas wspólnych działań ratowniczych.
 • 2018-02-16
  Informujemy, że na kanale Przekraczamy granice Interreg V-A CZ/PL na youtubie zostały zamieszczone 3 nowe filmy promujące DOBRE PRAKTYKI PROGRAMU. Zapraszamy do obejrzenia filmów.
 • 2018-02-01
  Urzędnicy Serbskiego Ministerstwa Administracji i Samorządu Lokalnego - Vera Veljanovski i Dusanka Jovanovic wraz z przedstawicielką Serbskiej Izby Przemysłowo Handlowej z siedzibą w Belgradzie - Marią Askovic Matic gościły dziś w Raciborzu. Serbki chcą czerpać z naszych doświadczeń. Są ciekawe funkcjonowania samorządów i Euroregionów. W czasie spotkania w Urzędzie Miasta i siedzibie Euroregionu pytały o podstawy prawne, na jakich 20 lat temu utworzony został Euroregion Silesia, kierunki działania Euroregionu i instrumenty finansowania tych działań. Były także ciekawe budżetu jakim dysponuje Racibórz.
 • 2018-01-31
  Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz) zaktualizowało "Instrukcję do wypełniania Wniosków o Płatność, Raportów i modułu Zamówienia publiczne". Nowe instrukcje dotyczą bezpośrednio dużych projektów, ale znaczna część danych będzie również pomocna przy Funduszu Mikroprojektów.
 • 2018-01-29
  W dniu 22.01.2018r. w Centrum Andragogiky w Hradecu Králové miało miejsce trzecie spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
 • 2017-12-20
  Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji zamierzonych planów w nadchodzącym Nowym Roku życzą Dyrektor i pracownicy Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, polskiej strony EUROREGIONU SILESIA.