• 2005-11-14
  Dnia 07 listopada 2005 r. w Opavie odbyło się 1 posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (ERKS) Funduszu Mikroprojektów programu IW III A Czechy – Polska. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele gmin z obszaru wsparcia Euroregion Silesia (polskiej i czeskiej części) oraz przedstawiciele: Ministerstwa pro Ministra Rozwoj RCz, Ministerstwa Gospodarki i Pracy RP, Centrum Rozwoju Regionalnego RCz oraz Urzędu Wojewódzkiego Woj. Śląskiego.
 • 2005-10-04
  Terminy szkoleń dla potencjalnych Wnioskodawców Funduszu Mikroproejktów Euroregionu Silesia w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska
 • 2005-09-23
  Terminy szkoleń dla potencjalnych Wnioskodawców Funduszu Mikroproejktów Euroregionu Silesia w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska
 • 2005-09-23
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie realizacji mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • 2005-09-23
  W dniu 12 maja 2005 r. w Raciborzu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP. Posiedzenie odbywało się w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta w Raciborzu, gdzie członków Komisji oraz zaproszonych gości przywitał Prezydent Miasta Racibórz - Jan Osuchowski, a następnie gości przedstawił p. Andrzej Markowiak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry - polskiej części Euroregionu Silesia, Poseł na Sejm RP.
 • 2005-09-23
  W dniach 19-21 maja, w Wigrach, odbyło się już czternaste Forum Polskich Regionów Granicznych, w którym uczestniczyli również p. Józef Matela - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregionu Silesia, Burmistrz Gminy Kietrz i p. Iwona Kopaniecka - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia. W przedsięwzięciu udział wzięli m.in. przedstawiciele polskich części euroregionów, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare.
 • 2005-09-23
  Informujemy, że pełne rozliczenie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów edycja 2002/2003, powinno wpłynąć do 1 miesiąca od daty zakończenia realizacji projektu. Rozliczenie musi być sporządzone na odpowiednich formularzach zgodnie z załączonymi wzorami.
 • 2005-09-23
  Do rozliczenia faktur, rachunków i innych dokumentów przyjmujemy kurs miesięczny EURO opublikowany przez Europejski Bank Centralny w miesiącu, w którym poniesiono wydatek tj. dokonano zapłaty.