Lista zatwierdzonych projektów podczas posiedzenia I ERKS w ramach IW INTERREG III A CZ - PL

2006-02-01
Poniżej podajemy listę zatwierdzonych projektów wg uzyskanej punktacji podczas posiedzenia I Euroregionalnego Komitetu Sterującego (ERKS) Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach IW INTERREG III A CZ-PL