• 2016-07-08
  Euroregion Silesia, Zarządzający Funduszem Mikroprojektów informuje, iż 1. Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Silesia odbędzie się 4 sierpnia 2016r. Zmiana daty ze wcześniej ustalonej na 28.07.2016 spowodowana jest problemami w funkcjonowaniu systemu informatycznego MS2014+ obsługującego Program INTERREG V-A RCz-PL, przetwarzaniem wniosków o dofinansowanie w tej aplikacji i innych dokumentów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego.
 • 2016-07-06
  Tematyka współpracy transgranicznej i funkcjonowania euroregionów w Polsce była tematem posiedzenia połączonych Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej Senatu RP, które odbyło się w Warszawie w dniu 05.07.2016r.
 • 2016-06-29
  W dniu 29 czerwca 2016r. w Dusznikach Zdrój odbyło się 5. posiedzenie Komitetu Monitorującego programu INTERREG V-A RCz-RP. W porządku obrad było m.in. rekomendowanie projektów flagowy, projektów indywidualnych w ramach OP3, informacje IZ na temat audytu desygnacji na Programie, oraz pozostałe dane o programie w tym dotyczące zasady N+3.
 • 2016-06-22
  Rozmowy o kwestiach związanych z wdrażaniem Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i ich przyszłości po 2020 r. – to cel spotkania wiceministra rozwoju Adama Hamryszczaka z przedstawicielami Federacji Euroregionów RP. To powstałe w 2012 r. stowarzyszenie polskich części Euroregionów: Pomerania, Pro Europa Viadrina, Sprewa-Nysa-Bóbr, Nysa, Glacensis, Pradziad, Silesia, Beskidy, Śląsk Cieszyński, Karpacki, Tatry, Bug, Puszcza Białowieska, Niemen oraz Bałtyk.
 • 2016-06-21
  21 czerwca 2016r. w godz. 15.00 -17.00 w budynku Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej w Warszawie odbyło się V Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (FERP). Gościem posiedzenia był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pan Dawid Lasek. Zebrani zapoznali się między innymi ze sprawozdaniami Przewodniczącego Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej, pana Czesława Fiedorowicza oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Cezarego Cieślukowskiego.
 • 2016-06-16
  W dniu 16.06.2016r. (czwartek) w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta w Raciborzu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmina Dorzecza Górnej Odry. W ramach porządku obrad były podejmowane uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań finansowych i merytorycznych za 2015 rok, Planu finansowego na 2016r. oraz składu reprezentantów do Federacji Euroregionów.
 • 2016-05-24
  Informujemy, iż od dnia dzisiejszego (tj. 24.05.2016r.) rozsyłane są za pomocą systemu MS2014+ w formie "depesz systemowych z załącznikami" uwagi do oceny kwalifikowalności mikroprojektów złożonych w ramach 1. naboru wniosków do FM. Depesze są wysyłane na adresy (loginy) osób do kontaktu wpisanych do wniosków. Dodatkowo uwagi przesyłamy za pomocą e-maila. Ze względu na ograniczenia czasowe prosimy o bieżące weryfikowanie na swoich kontach użytkowników systemu MS2014+ czy otrzymali Państwo depesze z uwagami.
 • 2016-05-19
  W związku z organizacją przez czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego specjalistycznego szkolenia dla pracowników Euroregionów, dotyczącego obsługi systemów monitorowania oraz administrowania dla Funduszy Mikroprojektów w latach 2014-2020 informujemy, iż w dniu 23.05.2016r. (poniedziałek) sekretariat naszego Stowarzyszenia będzie nieczynny. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.