• 2016-03-31
  W nawiązaniu do planowanego uruchomienia aplikacji MS2014+ dla Funduszu Mikroprojektów od 04.04.2016r. zachęcamy Państwa do weryfikacji zgodności oprogramowania na Państwa komputerach z oprogramowaniem jakie jest wymagane wypełniając wniosek w aplikacji MS2014+ (przede wszystkich chodzi o przeglądarki internetowe). Jest to ważne ze względu na możliwość elektronicznego podpisywania wniosków, co jest wymogiem w naszym Programie.
 • 2016-03-21
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia informuje, iż w dniu 04 kwietnia 2016r. (poniedziałek) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu (Kietrz, ul. 3 Maja 1) o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców FM programu na lata 2014-2020.
 • 2016-03-09
  Informujemy, iż w dziale "Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A" na stronie głównej zamieszczono nowe oraz zaktualizowano zakładki dotyczące nowego Funduszu Mikroprojektów na lata 2014-2020. Dotyczy zakładek : "Nabór - Dokumentacja Funduszu do pobrania", "Wniosek aplikacyjny MS2014+", "Rozliczenia mikroprojektów - dokumentacja do pobrania", "Akty prawne / Wytyczne". Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną dokumentacją.
 • 2016-03-04
  Aplikacja / Portal MS2014+ do portal służący do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu INTERREG V-A Rcz-RP 2014-2020 w tym w ramach Funduszy Mikroprojektów. Aplikacja MS2014+ znajduje się pod adresem https://mseu.mssf.cz/. Jest to scalony portal, służący do składania wniosków o dotację w ramach wszystkich programów operacyjnych w Republice Czeskiej. Został on stworzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.
 • 2016-02-11
  W dniu 03.02.2016r. w Bielsku-Białej miało miejsce spotkanie dotyczące Funduszy Mikroprojektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Było to posiedzenie Grupy roboczej ds. Funduszu Mikroprojektów. Wśród tematów poruszanych na spotkaniu były m.in.: cykl życia i kontrola mikroprojektów, harmonogram wdrażania FM oraz planowane działania informacyjno-promocyjne. Jednym z tematów było również wykorzystanie systemu MS2014+ w realizacji FM (generator wniosków).
 • 2016-01-12
  Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w dniu 04.12.2015 w Ołomuńcu zatwierdzonych zostało sześć projektów parasolowych Funduszów Mikroprojektów złożonych przez euroregiony z pogranicza polsko-czeskiego (w tym projekt parasolowy Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia).
 • 2015-12-23
  Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świat Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów oraz dalszej owocnej współpracy w nadchodzącym Roku życzy Dyrektor i pracownicy Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry.
 • 2015-12-17
  Informujemy, iż w dniu 24.12.2015 (Wigilia Bożego Narodzenia) Sekretariat Stowarzyszenia będzie nieczynny, a w dniu 31.12.2015 (Sylwester) Sekretariat będzie otwarty do godz.13.30. Za utrudnienia przepraszamy.