• 2016-04-15
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Zarządzający Funduszem Mikroprojektów po polskiej stronie Euroregionu Silesia ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny mikroprojektów składanych do Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska do następujących Osi Priorytetowych Programu: OP 2, OP3 i OP4.
 • 2016-04-14
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia informuje, iż w dniach 26.04, 28.04 oraz 05.05.2016r. odbędą się warsztaty dla potencjalnych Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów na lata 2014-2020 z obsługi aplikacji MS2014+. Szczegóły w zakładce "Szkolenia".
 • 2016-04-05
  Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (05.04.2016r.) została uruchomiona zakładka dotycząca Funduszu Mikroprojektów na portalu https://mseu.mssf.cz/. W związku z tym, iż cały czas jeszcze są eliminowane drobne błędy w zakładce (w funkcjonalności/tłumaczeniach, itp.) prosimy o wyrozumiałość. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym Sekretariatem.
 • 2016-04-01
  Euroregion Silesia (strona czeska: Euroregion Silesia – CZ, strona polska: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry) jako Zarządzający Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska ogłasza, iż z dniem 01.04.2016r. zostaje otwarty ciągły nabór wniosków na mikroprojekty z „Funduszu Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia”. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji programowej. Wnioski (dla osi priorytetowej 2, 3 i 4), które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji) do 16.05.2016r. do godz. 24.00, będą mogły być rozpatrywane na 1. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) dnia 28 lipca 2016r. Formularz Wniosku projektowego w ramach FM musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu aplikacji internetowej – MS2014+.
 • 2016-03-31
  W nawiązaniu do planowanego uruchomienia aplikacji MS2014+ dla Funduszu Mikroprojektów od 04.04.2016r. zachęcamy Państwa do weryfikacji zgodności oprogramowania na Państwa komputerach z oprogramowaniem jakie jest wymagane wypełniając wniosek w aplikacji MS2014+ (przede wszystkich chodzi o przeglądarki internetowe). Jest to ważne ze względu na możliwość elektronicznego podpisywania wniosków, co jest wymogiem w naszym Programie.
 • 2016-03-21
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia informuje, iż w dniu 04 kwietnia 2016r. (poniedziałek) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu (Kietrz, ul. 3 Maja 1) o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców FM programu na lata 2014-2020.
 • 2016-03-09
  Informujemy, iż w dziale "Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A" na stronie głównej zamieszczono nowe oraz zaktualizowano zakładki dotyczące nowego Funduszu Mikroprojektów na lata 2014-2020. Dotyczy zakładek : "Nabór - Dokumentacja Funduszu do pobrania", "Wniosek aplikacyjny MS2014+", "Rozliczenia mikroprojektów - dokumentacja do pobrania", "Akty prawne / Wytyczne". Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną dokumentacją.
 • 2016-03-04
  Aplikacja / Portal MS2014+ do portal służący do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu INTERREG V-A Rcz-RP 2014-2020 w tym w ramach Funduszy Mikroprojektów. Aplikacja MS2014+ znajduje się pod adresem https://mseu.mssf.cz/. Jest to scalony portal, służący do składania wniosków o dotację w ramach wszystkich programów operacyjnych w Republice Czeskiej. Został on stworzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.