Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2020-07-06
  W dniu 25.06.2020 Euroregionalny Komitet Sterujący (EKS) Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia zatwierdził terminy naborów mikroprojektów na 2021 rok. W przyszłym roku będą dwa nabory, podobnie jak do tej pory w 03/2021 i w 09/2021. Szczegóły poniżej.
 • 2020-06-29
  Szanowni Wnioskodawcy, przypominamy iż trwa 10. nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 Euroregionu Silesia. Termin składania wniosków upływa 07.09.2020 godz. 23:59. Jest jeszcze czas na konsultacje i na przygotowanie dobrego polsko-czeskiego projektu transgranicznego. Zapraszamy.
 • 2020-06-23
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu rozpoczęła rekrutację na studnia na kierunku - filologia czeska na rok akademicki 2020/2021. Są to bezpłatne studia licencjackie.
 • 2020-05-19
  Informujemy, że 15 maja br. na stronie MSZ ogłoszony został konkurs Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020.
 • 2020-05-06
  Od poniedziałku granice państwowe zaczynają się powoli otwierać. Niestety, wciąż wiele pozostało do zrobienia. Euroregiony również starają się prowadzić działania związane z odstąpieniem przez władze Republiki Czeskiej od obowiązku wykonywania testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, rezygnacji z obowiązkowej kwarantanny dla pracowników medycznych i socjalnych, czy wreszcie śledzimy uważnie sytuację na czynnych obecnie przejściach granicznych.
 • 2020-05-04
  Pracownicy transgraniczni, studenci i uczniowie mogą od poniedziałku przekraczać granice. Zapis dosłownie brzmi: 3. Od dnia 4 maja 2020 r. obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.3)):
 • 2020-05-01
  1 maja 2020 mija 16 lat od chwili wejścia Polski i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej. Było to bardzo ważne wydarzenie historyczne dla obu krajów, ale również dla naszego Euroregionu, gdyż jednym z głównych naszych celów statutowych jest wspieranie idee integracji europejskiej.
 • 2020-04-29
  W związku z trwającym od kilku tygodni stanem zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), który znacząco skutkuje problemami w realizacji mikroprojektów na naszej www stworzono zakładką z kompletem dokumentów jakie otrzymujemy z IZ/IK lub WS.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"