Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2020-03-12
  W związku z zagrożeniem koronawirusem (COVID19) oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego jak i Wojewody Śląskiego, za zgodą Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Stowarzyszenia w tym ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa zwracamy się z prośbą do Beneficjentów Mikroprojektów oraz potencjalnych wnioskodawców o załatwianie wszelkich spraw poprzez e-mail lub telefonicznie.
 • 2020-03-10
  Aktualizacja (12.03.2020). Ze względu na podjęte w Rzeczpospolitej Polskiej (Instytucja Krajowa programu) oraz w Republice Czeskiej (Republika Czeska jest Instytucją Zarządzającą Programem INTERREG V-A RCz-RP) środki bezpieczeństwa, dotyczące koronawirusa COVID-19, informujemy Państwa, że wszystkie Państwa ewentualne prośby/wnioski, związane z zaistniałą sytuacją i komplikacjami podczas realizacji działań projektu będą rozwiązywane indywidualnie z pracownikami Euroregionu Silesia.
 • 2020-03-03
  Aktualizacja : od godz. 11.45 uruchomiono system. Można już normalnie pracować na wnioskach...Informujemy, iż otrzymaliśmy informację od administratora systemu tj. czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, że trwa dodatkowa konserwacja systemy i do godz. 12.00 system nie będzie działał. Po godz. 12.00 ma już funkcjonować normalnie. W związku z trwającym 9. naborem wniosków do FM będziemy Państwa na bieżąco informować o przywróceniu systemu do pełnej funkcjonalności.
 • 2020-03-02
  W dniu 03.03.2020 upływa termin 9. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów. Przypominamy, iż wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący / Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może upoważnić Zarządzającego FM (Euroregion Silesia) do podpisania wniosku o dofinansowanie.
 • 2020-02-20
  Dnia 20.02.2020 r. w Ostrawie, na terenie unikalnego na świecie kompleksu architektury przemysłowej Dolní oblast Vítkovice, odbyła się konferencja rozpoczynająca realizację projektu “Silesianka”- szlak wież i platforma widokowych w Euroregionie Silesia. W Auli Wielofunkcyjnej GONG zostały przedstawione założenia nowego kompleksowego transgraniczny produktu turystycznego o nazwie "Silesianka", który zakłada połączenie wszystkich istniejących już wież i platform widokowych na terenie Euroregionu Silesia oraz nowych w jeden produkt turystyczny.
 • 2020-01-07
  Na ostatnim posiedzeniu EKS, członkowie komitetu zatwierdzili aktualizację "Harmonogramu naborów wniosku w roku 2020". W roku 2020 będą dwa nabory. Serdecznie zapraszamy Wnioskodawców na konsultacje i do składania wniosków o dofinansowanie.
 • 2019-12-20
  W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej bliskości. Życzymy zdrowia, szczęścia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów w Nowym 2020 roku.
 • 2019-12-19
  Informujemy, iż w dniu 24.12.2019r. Sekretariat Stowarzyszenia będzie nieczynny. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"