Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2019-10-18
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu (Zarządzający FM) zaprasza Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach 6 i 7 naboru na szkolenie z zasad realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020.
 • 2019-10-16
  Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Regionalny Punkt Kontaktowy programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pn. „Program, który zmienia polsko-czeskie pogranicze”, dnia 24 października br. w Bielsku-Białej, w Hotelu BIT (http://hotelbit.pl/). Konferencja będzie doskonałą okazją do zaprezentowania m.in. efektów współpracy polskich i czeskich partnerów będących rezultatem realizowanych projektów, promocji Interreg V-A RCz-PL, postępów we wdrażaniu mikroprojektów administrowanych przez Euroregion Silesia, przekazaniu informacji o możliwości składania małych projektów w ramach naboru do OP2 w Euroregionie Beskidy oraz przedstawieniu bliższych informacji o przyszłości czesko-polskiego programu współpracy transgranicznej po 2020 roku.
 • 2019-10-11
  W dniach 10-11.10.2019 w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie networkingowe dla nauczycieli z terenu Euroregionu Silesia. Spotkania są organizowane na całym pograniczu polsko-czeskim tj. w 6 euroregionach.
 • 2019-10-11
  W związku z aktualizacją systemu MS2014+ w dniach 11.10.2019 (już od 0:00) - 13.10.2019 do (0:00) informujemy, iż w przypadku wyznaczonego terminu na poprawę wniosków o dofinansowanie w ramach 8. naboru - tzw. ocena kwalifikowalności, oraz poprawa uwag w ramach rozliczenia mikroprojektów termin wyznaczony na 11.10.2019 zostaje automatycznie przedłużony do 14.10.2019r.
 • 2019-10-04
  W dniach 2-3.10.2019 przedstawiciele Euroregionu Silesia - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Pana Grzegorz Utracki oraz Daria Kardaczyńska - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia brali udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu INTERREG V-A 2014-2020 w Pardubicach oraz w posiedzeniu TASK-FORCE 2021-2027.
 • 2019-09-18
  Kilkudziesięciu samorządowców, przedstawicieli instytucji i organizacji współtworzących polsko-niemiecki Euroregion Pro Europa Viadrina odwiedziło dnia 18.09.2019r. nasz Euroregion. Cała wizyta studyjna miała miejsce w dniach 18-20 bm. na polsko-czeskim pograniczu w dwóch Euroregionach : Śląsk Cieszyński i Silesia. Celem wizyty było zapoznanie się z naszą współpracą w obszarze edukacji.
 • 2019-09-02
  W dniu 05.09.2019 upływa termin 8. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów. Przypominamy, iż wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący / Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może upoważnić Zarządzającego FM (Euroregion Silesia) do podpisania wniosku o dofinansowanie.
 • 2019-08-23
  Informujemy wszystkich wnioskodawców składających wnioski o dofinansowanie z "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia", że pierwotny termin przyjmowania wniosków w 8. naborze ustalony na 3 września 2019r. zostaje przedłużony do 5 września 2019r. Jest to spowodowane nadzwyczajnym zamknięciem systemu MS2014+ w dniu 03.09.2019r. od godz. 18.00 do 04.09.2019r. do godz. 8 rano. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z nami. natychmiast.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"