Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia

 

Tytuł projektu / numer

20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia

20 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001579

Wnioskodaca

Partner Projektu

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Euroregion Silesia - CZ

Całkowita wartość projektu zgodnie
z decyzją EKS

17 736,00 EUR

Dofinansowanie (85%) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15 075,60 EUR

Rodzaj projektu

Mikroprojekt własny

Termin realizacji

01.06.2018 – 30.11.2018

Numer i nazwa osi priorytetowej

Oś priorytetowa 4 - „Współpraca między instytucjami i społecznościami“

Krótki opis projektu

Zrealizowany projekt obu Partnerów ukierunkowany był na podsumowanie 20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia i opierał się na dotychczasowych działaniach, które na trwale połączyły samorządy i społeczności lokalne po obu stronach granicy. Celem zrealizowanych działań było przedstawienie historii, teraźniejszości
i przyszłości euroregionu a także 'współpracy transgranicznej' całościowo, aby bezpośrednio działania projektu oddziaływały na instytucje
i mieszkańców pogranicza pl-cz.

Projekt pt. „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP

„Przekraczamy granice”

Zapraszamy na Film /linki na youtuba/:

20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia - wersja PL/CZ
https://www.youtube.com/watch?v=VDHmcgk0Vdk

20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia - wersja ENG
https://www.youtube.com/watch?v=V6lAfjuIObE

Reportaż z Konerencji
https://www.euroregion-silesia.pl/news,20-lat-wspolpracy-transgranicznej-w-euroregionie-silesia---czy-warto-byc-razem---konferencja-miedzynarodowa-,413.html

Informacje w biuletynie nr 14:
https://www.euroregion-silesia.pl/index,biuletyn-euroregionu-silesia,74.html

 

 

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"