Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

O Euroregionie

Euroregion Silesia – umowa o współpracy

Euroregion Silesia jest umową o współpracy między polskim Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry a Regionalnym Stowarzyszeniem ds. Czesko-Polskiej Współpracy Śląsk Opawski, dziś Euroregionem Silesia-CZ. Jeśli zatem mówimy o Euroregionie Silesia, koniecznie trzeba mieć zawsze na myśli te stowarzyszenia z ich wszystkimi członkami. Samo polskie lub czeskie stowarzyszenie bez wzajemnej umowy, której celem jest wsparcie i realizacja czesko polskiej współpracy transgranicznej, nie byłoby euroregionem, a tylko stowarzyszeniem celowym, jakie mogą powstawać także poza obszarem przygranicznym.

Nazwa Euroregionu Silesia

Pierwotna propozycja dla nazwy euroregionu brzmiała „Silesia Superior” (w tłumaczeniu „Górny Śląsk”). Nazwę tą przy powstaniu euroregionu jednoznacznie doradzili eksperci ze znaczących opawskich, śląskich instytucji (Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, Śląskiego Muzeum Ziemskiego czy Śląskiego Archiwum Ziemskiego), biorąc pod uwagę centrum tego euroregionu tworzonego przez czeską Ziemię Opawską i polską Ziemią Raciborską. Przedstawiciele nowo utworzonego regionu dali jednak pierwszeństwo prostszej, chociaż już nie tak precyzyjnej nazwie „Silesia” (w tłumaczeniu „Śląsk”). Nieprecyzyjność tej nazwy polega przede wszystkim na zasięgu terytorialnym euroregionu, ponieważ jego terytorium zajmowało i dziś także zajmuje tylko mniejszą część historycznego obszaru całego Śląska, po stronie czeskiej sięga także na obszar północnych Moraw. Jednak mimo tej nieprecyzyjności nazwa ta szybko się przyjęła i dzięki pochodzeniu z łaciny umożliwia używanie jej we wszystkich językach bez konieczności tłumaczenia i jest łatwa do zrozumienia.

Symbol Euroregionu Silesia

Symbolem Euroregionu Silesia jest logo tworzone przez dwanaście żółtych gwiazd w okręgu na niebieskim polu, z powiewającymi i połączonymi wzajemnie flagami Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej oraz napisem EUROREGION SILESIA. Pierwotne logo, powstałe w ramach konkursu dla dzieci, trzeba było z czasem poprawić – początkowo czarny napis EUROREGION SILESIA niknął na ciemnoniebieskim polu, dlatego został zastąpiony białym napisem używanym do dziś.

 

 

Więcej informacji o Stowarzyszeniu jak również o całym Euroregionie Silesia znajduje się w publikacji wydanej z okazji 10-tej rocznicy założenia Euroregionu. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest w zakładce "Projekty własne", "Realizowane w ramach POWT 2007-2013", "10 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia".

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"