Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Akty prawne / Wytyczne

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE INTERREG i EFRR - NAŘÍZENÍ PLATNÉ PRO INTERREG a EFRR:

-------

------

 • Dokument programowy Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 - wersja PL
  4 października 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Czechy-Polska 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024).
  Decyzja wykonawcza Komisji nr. C(2022)7169.
   
 • Programový dokument Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 - verze CZ
  Evropská komise schválila 4. října 2022 Program Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024).
  Prováděcí rozhodnutí Komise č. C(2022)7169 o 2021-2027
  -----
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"