Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Dokumentacja Funduszu do pobrania

NABÓR WNIOSKÓW

WYTYCZNE MRR DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW
I PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMÓW EWT REALIZOWANYCH
Z UDZIAŁEM POLSKI W LATACH 2007-2013

 

PROMOCJA MIKROPROJEKTÓW

ROZLICZENIA MIKROPROJEKTÓW

TRWAŁOŚĆ MIKROPROJEKTÓW

NARUSZENIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UE

PROGRAM OPERACYJNY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA-RZECZPOSPOLITA POLSKA 2007-2013

ARCHIWUM DOKUMENTÓW

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"