Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Wniosek aplikacyjny MS2014+

Aplikacja / Portal  MS2014+

Aplikacja MS2014+ do portal służący do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu INTERREG V-A Rcz-RP 2014-2020 w tym w ramach Funduszy Mikrprojektów.

Aplikacja MS2014+ znajduje się pod adresem https://mseu.mssf.cz/

-----------------------------

Jest to scalony portal, służący do składania wniosków o dotację w ramach wszystkich programów operacyjnych w Republice Czeskiej. Został on stworzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. Za jego przygotowanie i realizację odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Systemami Monitorującymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej (DZSM), który przygotowuje portal zgodnie z instrukcjami metodycznymi Krajowej Instytucji Koordynującej (KIK). Portal ma charakter uniwersalny, nie działa wyłącznie na potrzeby programu Interreg V-A CZ-PL. Niektóre z funkcji nie są zatem użyteczne, aktywne ani dostępne w kontekście programu.

Tym z Państwa, którzy planują złożenie wniosku do Funduszu Mikroprojektów w pierwszym terminie proponujemy zapoznanie się z uruchomioną aplikacją MS2014+ dostępną na stronie https://mseu.mssf.cz/ oraz z Instrukcją obsługi tego portalu internetowego. 

Na podstawie przeglądu tej aplikacji, jak i na podstawie przekazanej euroregionom testowej aplikacji dla Funduszu Mikroprojektów możemy stwierdzić, że docelowa aplikacja dla FM jest bardziej złożona niż wcześniejsza aplikacja Benefit7+ (funkcjonująca w programie 2007-2013). Sądzimy, że także z tego względu warto zapoznać się z zasadami funkcjonowania aplikacji MS2014+ np. zakładając w tej aplikacji roboczy wniosek i wypełniając poszczegolne pola.

-----------------------------

Podręcznik użytkownika MS2014+ - wersja z 04/2016

Instrukcja obsługi portalu internetowego MS2014+ - duże projekty 09/2015

Obsługa Podpisu elektronicznego

Wspierane przeglądarki dla MS2014+

Podpis elektroniczny dla polskich wnioskodawców - NOWE!!! (07.08.2017)

Instrukcje do dokumentów / systemu MS2014+ w ramach rozliczeń mikroprojektów

1) Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność i raportu z realizacji (z 16.11.2016)

2) Wykaz wydatków - Instrukcja wypełniania - (zamieszczono na www dnia 18.01.2017)

3) Instrukcja wysyłania depesz w systemie MS2014+ - (zamieszczono na www dnia 18.01.2017)

4) Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność i raportu z realizacji, wniosku o zmianę i modułu „Zamówienia publiczne“ - 29.11.2017

5) Informacja dla beneficjentów - zamówienia publiczne - 29.11.2017

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"