Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Terminy naborów

OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
z „Funduszu
Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia”
w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

Euroregion Silesia (strona czeska: Euroregion Silesia – CZ, strona polska: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry)
jako Zarządzający
Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska
ogłasza, iż z dniem 01.04.2016r. zostaje otwarty ciągły nabór wniosków na mikroprojekty
z „Funduszu
Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia”

Treść Ogłoszenia o otwarciu naboru

Harmonogram naborów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Ostateczny termin złożenia wniosku do Euroregionu Termin Posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego Dodatkowe warunki ograniczające nabór
Ogłoszenie naboru Wniosków do Funduszu Mikroprojektów 01.04.2016r.
1 16.05.2016
godz. 23:59
28.07.2016 zmiana daty na 04.08.2016 brak
2 03.10.2016
godz. 23:59
20.12.2016 brak
3 16.01.2017 20.04.2017 brak
4 29.05.2017 07.09.2017 brak
5 30.10.2017 01.02.2018
zmiana terminu na 15.02.2018
brak
6 05.03.2018 14.06.2018 brak
7 04.03.2019 13.06.2019 brak
8 03.09.2019
zmieniono ze względu na przerwę w działaniu systemu MS2014+
w dniach 03.09-04.09.2019

05.09.2019
12.12.2019

Szczegółowe warunki dla OP 2: obowiązkowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”

 

Pozostałe osie priorytetowe (OP3, OP4) bez dodatkowych warunków.

9 03.03.2020 18.06.2020

zmiana terminu na 25.06.2020

Szczegółowe warunki dla OP 2: obowiązkowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”

Pozostałe osie priorytetowe (OP3, OP4) bez dodatkowych warunków.

10 07.09.2020 10.12.2020

Szczegółowe warunki dla OP 2: obowiązkowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”

Pozostałe osie priorytetowe (OP3, OP4) bez dodatkowych warunków.

11 09.03.2021 17.06.2021 Szczegółowe warunki :
Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022
12 28.06.2021 16.09.2021

 

Szczegółowe warunki :

 • Nabór tylko do OP3
 • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022

 

13 07.09.2021 16.12.2021

Szczegółowe warunki :

 • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022

  Nabór dotyczy wszystkich osi priorytetowych tj. OP2, OP3, OP4 przy uwzględnieniu dostępnych środków po zakontraktowaniu projektów z 12. naboru.
14 04.11.2021 10.02.2022

Szczegółowe warunki :

 • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022

  Nabór dotyczy wszystkich osi priorytetowych tj. OP2, OP3, OP4 przy uwzględnieniu dostępnych środków po zakontraktowaniu projektów z 13. naboru.
  Z dniem 05.11.2021 nabór wniosków zostaje wstrzymany    
  16.12.2021 ponownie otwarto nabór wniosków do FM    
15 25.02.2022 19.05.2022

Szczegółowe warunki 15. naboru:

 • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 30.04.2023

Nabór dotyczy wszystkich osi priorytetowych tj. OP2, OP3, OP4 przy uwzględnieniu dostępnych środków po zakontraktowaniu projektów na 14. EKS (10.02.2022r.) oraz przy uwzględnieniu dostępnych oszczędności

 

16 04.07.2022 06.10.2022

Szczegółowe warunki naboru:  

 • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 30.04.2023,
 • Projekty PL Wnioskodawców, tylko Typ C,
 • Nabór dotyczy osi priorytetowych tj. OP2, OP4 przy uwzględnieniu dostępnych środków po zakontraktowaniu projektów na 15. EKS oraz przy uwzględnieniu dostępnych oszczędności i przesunięć środków pomiędzy osiami PL alokacji (wg. ustaleń z IZ/IK),
 • Nabór dotyczy projektów „miękkich” bez inwestycji, niekwalifikowalne będą następujące wydatki: prace budowlane – linia 6 budżetu,
   
 • Nabór wniosków będzie również związany ze skalą wyzwań wynikających z fali uchodźców spowodowanej inwazją Rosji na Ukrainę. Wspierane będą następujące działania:
 1. współpraca transgraniczna w dziedzinie zarządzania kryzysowego, ukierunkowana na radzenie sobie z falą uchodźców (wymiana informacji i zintensyfikowanie kontaktów, koordynacja podejmowanych działań, wymiana doświadczeń i skutecznych rozwiązań itp.);
 2. współpraca transgraniczna w dziedzinie rozwiązywania długofalowych aspektów kryzysu uchodźczego – współpraca i wymiana informacji w dziedzinie integracji uchodźców z lokalną społecznością oraz aktywizacją uchodźców na rynek pracy (np. wsparcie działań wolnoczasowych, edukacyjnych, pomoc prawna oraz w innych dziedzinach, kursy językowe itd.);
 3. stworzenie systemowych i trwałych transgranicznych mechanizmów zarządzania podobnymi sytuacjami kryzysowymi.

 

 • W ramach naboru nie będzie wspierane tworzenie strategii, studiów, analiz i podobnych materiałów koncepcyjnych (nie dotyczy materiałów metodycznych i dydaktycznych, które są narzędziem bezpośrednio wspomagającym realizację działań projektowych,
 • Mimo tego, że grupą docelową niniejszego naboru wniosków mogą być również uchodźcy z Ukrainy, nadal obowiązują zasady Programu dotyczące współpracy transgranicznej oraz wynikającej z niej wartości dodanej dla realizacji wspólnych działań

Zapraszamy na konsultacje do Sekretariatu Stowarzyszenia. Prosimy o umawianie się telefonicznie na konsultacje z naszymi pracownikami.

 

 

17 27.01.2023

nowa data
15.03.2023

16.03.2023

Szczegółowe warunki naboru: 
 • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.05.2023,
 • Projekty PL Wnioskodawców, tylko Typ C,
 • Skrócenie terminu na kontrolę kwalifikowalności do 5 dni,
 • Nabór dotyczy osi priorytetowych tj. OP2, OP4 przy uwzględnieniu dostępnych oszczędności i przesunięć środków pomiędzy osiami PL alokacji (wg. ustaleń z IZ/IK),
 • Nabór dotyczy projektów „miękkich” bez inwestycji, niekwalifikowalne będą następujące wydatki: prace budowlane – linia 6 budżetu,
 • Nabór wniosków będzie również związany ze skalą wyzwań wynikających z fali uchodźców spowodowanej inwazją Rosji na Ukrainę. Wspierane będą następujące działania:
 1. współpraca transgraniczna w dziedzinie zarządzania kryzysowego, ukierunkowana na radzenie sobie z falą uchodźców (wymiana informacji i zintensyfikowanie kontaktów, koordynacja podejmowanych działań, wymiana doświadczeń i skutecznych rozwiązań itp.);
 2. współpraca transgraniczna w dziedzinie rozwiązywania długofalowych aspektów kryzysu uchodźczego – współpraca i wymiana informacji w dziedzinie integracji uchodźców z lokalną społecznością oraz aktywizacją uchodźców na rynek pracy (np. wsparcie działań wolnoczasowych, edukacyjnych, pomoc prawna oraz w innych dziedzinach, kursy językowe itd.);
 3. stworzenie systemowych i trwałych transgranicznych mechanizmów zarządzania podobnymi sytuacjami kryzysowymi.

 

 • Mimo tego, że grupą docelową niniejszego naboru wniosków mogą być również uchodźcy z Ukrainy, nadal obowiązują zasady Programu dotyczące współpracy transgranicznej oraz wynikającej z niej wartości dodanej dla realizacji wspólnych działań

Zapraszamy na konsultacje do Sekretariatu Stowarzyszenia. Prosimy o umawianie się telefonicznie na konsultacje z naszymi pracownikami.

Z dniem 30.06.2023 nabór wniosków o dofinansowanie na mikroprojekty w ramach
"Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" zostaje zamknięty.

 

Zestawienie zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie mikroprojektów wg. numeru naboru:

1. Zestawienie - 1. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 16.05.2016

2. Zestawienie - 2. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 03.10.2016

3. Zestawienie - 3. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 16.01.2017

4. Zestawienie - 4. Nabór wnioskow do FM 2014-2020 - do 29.05.2017

5. Zestawienie - 5. Nabór wnioskow do FM 2014-2020 - do 30.10.2017

6. Zestawienie - 6. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 05.03.2018

7. Zestawienie - 7. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 04.03.2019

8. Zestawienie - 8. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 05.09.2019

9. Zestawienie - 9. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 03.03.2020

10. Zestawienie - 10. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 07.09.2020

11. Zestawienie - 11. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 09.03.2021

12. Zestawienie - 12. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 28.06.2021

13. Zestawienie - 13. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 07.09.2021

14. Zestawienie - 14. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 04.11.2021

15. Zestawienie - 15. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 25.02.2022

16. Zestawienie - 16. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 04.07.2022

17. Zestawienie - 17. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 27.01.2023

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"