Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Terminy naborów

OTWARCIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
z „Funduszu
Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia”
w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska

Euroregion Silesia (strona czeska: Euroregion Silesia – CZ, strona polska: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry)
jako Zarządzający
Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska
ogłasza, iż z dniem 01.04.2016r. zostaje otwarty ciągły nabór wniosków na mikroprojekty
z „Funduszu
Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia”

Treść Ogłoszenia o otwarciu naboru

Harmonogram naborów Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Ostateczny termin złożenia wniosku do Euroregionu Termin Posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego Dodatkowe warunki ograniczające nabór
Ogłoszenie naboru Wniosków do Funduszu Mikroprojektów 01.04.2016r.
1 16.05.2016
godz. 23:59
28.07.2016 zmiana daty na 04.08.2016 brak
2 03.10.2016
godz. 23:59
20.12.2016 brak
3 16.01.2017 20.04.2017 brak
4 29.05.2017 07.09.2017 brak
5 30.10.2017 01.02.2018
zmiana terminu na 15.02.2018
brak
6 05.03.2018 14.06.2018 brak
7 04.03.2019 13.06.2019 brak
8 03.09.2019
zmieniono ze względu na przerwę w działaniu systemu MS2014+
w dniach 03.09-04.09.2019

05.09.2019
12.12.2019

Szczegółowe warunki dla OP 2: obowiązkowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”

 

Pozostałe osie priorytetowe (OP3, OP4) bez dodatkowych warunków.

9 03.03.2020 18.06.2020

zmiana terminu na 25.06.2020

Szczegółowe warunki dla OP 2: obowiązkowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”

Pozostałe osie priorytetowe (OP3, OP4) bez dodatkowych warunków.

10 07.09.2020 10.12.2020

Szczegółowe warunki dla OP 2: obowiązkowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego”

Pozostałe osie priorytetowe (OP3, OP4) bez dodatkowych warunków.

11 09.03.2021 17.06.2021 Szczegółowe warunki :
Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022
12 28.06.2021 16.09.2021

 

Szczegółowe warunki :

  • Nabór tylko do OP3
  • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022

 

13 07.09.2021 16.12.2021

Szczegółowe warunki :

  • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022

    Nabór dotyczy wszystkich osi priorytetowych tj. OP2, OP3, OP4 przy uwzględnieniu dostępnych środków po zakontraktowaniu projektów z 12. naboru.
14 04.11.2021 10.02.2022

Szczegółowe warunki :

  • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.12.2022

    Nabór dotyczy wszystkich osi priorytetowych tj. OP2, OP3, OP4 przy uwzględnieniu dostępnych środków po zakontraktowaniu projektów z 13. naboru.
  Z dniem 05.11.2021 nabór wniosków zostaje wstrzymany    
  16.12.2021 ponownie otwarto nabór wniosków do FM    
15 25.02.2022 19.05.2022

Szczegółowe warunki 15. naboru:

  • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 30.04.2023

Nabór dotyczy wszystkich osi priorytetowych tj. OP2, OP3, OP4 przy uwzględnieniu dostępnych środków po zakontraktowaniu projektów na 14. EKS (10.02.2022r.) oraz przy uwzględnieniu dostępnych oszczędności

 

 

Zestawienie zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie mikroprojektów wg. numeru naboru:

1. Zestawienie - 1. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 16.05.2016

2. Zestawienie - 2. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 03.10.2016

3. Zestawienie - 3. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 16.01.2017

4. Zestawienie - 4. Nabór wnioskow do FM 2014-2020 - do 29.05.2017

5. Zestawienie - 5. Nabór wnioskow do FM 2014-2020 - do 30.10.2017

6. Zestawienie - 6. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 05.03.2018

7. Zestawienie - 7. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 04.03.2019

8. Zestawienie - 8. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 05.09.2019

9. Zestawienie - 9. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 03.03.2020

10. Zestawienie - 10. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 07.09.2020

11. Zestawienie - 11. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 09.03.2021

12. Zestawienie - 12. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 28.06.2021

13. Zestawienie - 13. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 07.09.2021

14. Zestawienie - 14. Nabór wniosków do FM 2014-2020 - do 04.11.2021

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"