Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Mapa projektów 2007-2013

Zapraszamy do zapoznania się z Mikroprojaktami zrealizowanymi z Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

http://mapaprojektow2007-2013.euroregion-silesia.pl/

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"