Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

O Mikroprojektach

Euroregion Silesia wykonuje funkcję Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów po czeskiej stronie na terenie powiatów Opawa, Ostrawa i Nowy Jiczin, po polskiej stronie obszar ten tworzą powiaty głubczycki, raciborski, rybnicki, wodzisławski (część) i miasta na prawach powiatu Rybnik i Żory.

O środki finansowe z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia mogą wnioskować organizacje i instytucje non-profit z tego obszaru. W poniższej tabeli są podane środki finansowe dla Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach nowego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej.

EUROREGION SILESIA FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW
PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY
TRANSGRANICZNEJ 2007-2013
Część czeska 2 603 550 EUR
Część polska 3 315 000 EUR
Łącznie 5 918 550 EUR

Fundusz Mikroprojektów jest przeznaczony przede wszystkim na rozwój współpracy pomiędzy wspólnotami po obu stronach granicy dotyczący najbardziej różnorodnych sfer ludzkiej działalności.
Z Funduszu mogą być finansowane projekty z dziedziny kultury, sportu, wychowania, edukacji, ruchu turystycznego, środowiska naturalnego, planowania, rozwoju ekonomicznego, wykorzystania technologii informacyjnych i inne.

Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w latach 2007 – 2013 jest realizowany w ramach projektu wspólnego tzw. parasolowego polskiej i czeskiej części Euroregionu Silesia.

Cały projekt realizowany jest w okresie od 04/2008 do 06/2015.

Ze względu na bardzo długi okres realizacji projekt podzielono na 2. Etapy:

  • 1-szy Etap – 01.04.2008 – 31.12.2010
  • 2-gi Etap – 01.01.2011 – 30.06.2015

Informacje o realizacji 1-go etapu projektu:

Informacje o realizacji Funduszu Mikroprojektów po stronie polskiej Euroregionu SIlesia - stan na 30.06.2014r.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"