Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - polska część Euroregionu Silesia

Polską część Euroregionu Silesia tworzy Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Kontynuując założenia podpisanej w 1997r. deklaracji o utworzeniu euroregionu „Opolsko-Morawsko-Śląskiego" ówczesny Prezydent Miasta Racibórz zorganizował w dniu 5 maja 1998 roku w Raciborzu pierwsze Zebranie Gmin Założycielskich Stowarzyszenia. Udział w zebraniu wzięli reprezentanci następujących gmin - z powiatu głubczyckiego: Baborów i Kietrz, z powiatu raciborskiego: Kornowac, Racibórz, Rudnik, z powiatu rybnickiego: Lyski oraz z powiatu wodzisławskiego Lubomia. Na zebraniu zgodnie zdecydowano o złożeniu wniosku do Sądu w sprawie zarejestrowania Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz uzgodniono, iż siedzibą Stowarzyszenia i jednocześnie stolicą Euroregionu Silesia po stronie polskiej będzie miasto Racibórz. W dniu 4 czerwca 1998 roku w odpowiedzi na wcześniej złożone wnioski, zarejestrowano Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach oraz dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach.

Informacja o założeniu Stowarzyszenia była impulsem dla innych gmin z powiatów głubczyckiego, raciborskiego, wodzisławskiego do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia. Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 25 czerwca 1998 roku na podstawie podjętych uchwał poszczególnych Rad Gmin do Stowarzyszenia przystąpiły kolejne samorządy: Głubczyce, Branice, Krzanowice, Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie i Wodzisław Śląski. Do następnego rozszerzenia terytorium Stowarzyszenia doszło dnia 10.12.1998 roku w związku z przystąpieniem Gminy Gorzyce, a 13.05.1999 był kolejną znaczącą datą, ponieważ kolejne 5 gmin: Kuźnia Raciborska, Marklowice, Mszana, Nędza i Pszów poszerzyły szeregi członków polskiej części Euroregionu Silesia. Potem na przestrzeni 10 lat istnienia Stowarzyszenia liczba jego członków tylko dwa razy ulegała niewielkiej zmianie. Dnia 7 grudnia 2004 w szeregi Stowarzyszenia wstąpiła gmina Rydułtowy, natomiast w lutym 2005 roku Stowarzyszenie opuściła Gmina Nędza.

I tak do dnia dzisiejszego Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry tworzy 19 członkowskich gmin.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu jak również o całym Euroregionie Silesia znajduje się w publikacji wydanej z okazji 10-tej rocznicy założenia Euroregionu. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna jest w zakładce "Projekty własne", "Realizowane w ramach POWT 2007-2013", "10 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia".

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"