Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

2023-11-21
Rozpoczynamy cykl szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców Interreg Czechy - Polska 2021 - 2027 w tym wnioskodawców Funduszu Małych Projektów Programu w Euroregionie Silesia. Pierwsze dwa szkolenia odbędą się w powiecie rybnickim i raciborskim / Zahajujeme sérii školení pro potenciální žadatele programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027, včetně žadatelů z Programu Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia. První dvě školení proběhnou v okresech Rybnik a Ratiboř
2023-10-31
Czas szybko biegnie… dziś kończymy nasz największy projekt… „Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” w ramach programu INTERREG V-A Czechy-Polska 2014-2020. To było intensywne 97 miesięcy pracy, ale też bardzo owocne 97 miesięcy.
2023-10-30
Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2024”.
2023-10-25
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Silesia ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny projektów składanych do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia w Programie INTERREG Czechy – Polska 2021-2027 do następujących Priorytetów FMP - 4.2

Nasze projekty

stan na dzień 31.12.2021

23

Lat
Działalności

4

Okresy
programowania

1113

Zrealizowanych
mikroprojektow

13,64MLN €

Zakontraktowanych
środków

Fundusze Unii Europejskiej

Informacje

1% podatku
Zamówienia publiczne
Euroregiony w Polsce
Linki
stan na dzień 31.12.2020

22

Lat
Działalności

74

Gminy
członkowskie

770tyś.

Mieszkańców

2819KM2

Powierzchni

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"