Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

READY TO HELP

 

Tytuł projektu

„READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia”

 

„READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia”

Partner Wiodący

Euroregion Silesia - CZ

Partnerzy Projektu

  1. Gmina Krzyżanowice
  2. Obec Hať
  3. Obec Píšť
  4. Obec Chuchelná
  5. Gmina Krzanowice
  6. Obec Rohov
  7. Obec Sudice
  8. Obec Šilheřovice
  9. Obec Strahovice

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową

1 092 862,90 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%

928 933,46 EUR

Krajowe publiczne środki finansowe

163 929,44 EUR

Rodzaj projektu

Projekt standardowy / Nabór dla projektów indywidualnych - oś priorytetowa 1 (jednostki)

Termin realizacji

01.10.2017 - 31.12.2019

Numer i nazwa osi priorytetowej

OP 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem

Krótki opis projektu

Jednostkom OSP na pograniczu przyświeca podstawowe założenie, by w razie potrzeby podjąć działania ratownicze także po drugiej stronie granicy. Transgraniczne powiązanie i zdolność podejmowania działań przez te jednostki jest jednak ograniczona, gdyż wynika z niewystarczającej bazy technicznej i niewystarczającego stopnia przygotowania do wspólnych działań ratowniczych. Projekt wykorzystuje potencjał łatwo dostępnego obszaru pogranicza ER Silesia i podnosi gotowość 22 OSP do wspólnych działań ratowniczych.

Jednostki ochotniczej straży pożarnej stanowią nieodłączny element krajowych zintegrowanych systemów ratownictwa, przy czym jednostkom OSP działającym na pograniczu przyświeca podstawowe założenie, by w razie potrzeby podjąć działania ratownicze także po drugiej stronie granicy. Obszar pogranicza Euroregionu Silesia jest łatwo dostępny, nie ma tu pasm górskich i występuje bardzo gęsta sieć drogowych przejść granicznych. Transgraniczne powiązanie i zdolność podejmowania działań przez te jednostki jest jednak w razie konieczności wspólnego reagowania ograniczona. Ograniczenia polegają na niewystarczającej bazie technicznej a także niewystarczającym stopniu przygotowania do podjęcia wspólnych działań ratowniczych. Ten, z jednej strony swój potencjał a z drugiej strony swoje ograniczenia, uświadomiło sobie 9 CZ i PL sąsiadujących gmin przygranicznych (patrz mapę - zał. nr 3), które poprzez swoje 22 jednostki straży pożarnej (7 CZ jednostek ochotniczych straży pożarnych - dalej JSDH i 15 PL ochotniczych straży pożarnych – dalej OSP) oraz we współpracy z Korpusem Pożarniczo-Ratowniczym RCz (HZS) i Państwową Strażą Pożarną RP (PSP) postanowiły stworzyć długofalowo działający system, który pozwoliłby na skuteczną wspólną ochronę na ich terenie i w bezpośrednim otoczeniu.

Koordynację i zarządzanie projektem o tak dużej liczbie partnerów przekazano Euroregionowi Silesia (strona polska i czeska), który będzie, jako doświadczony podmiot gwarancją pomyślnej realizacji projektu.

Projekt pt.: " READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"