Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

2024-04-11
Na posiedzeniu podejmowane były uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry za 2023 rok oraz uchwała w sprawie Planu Finansowego Stowarzyszenia na rok 2024. W programie zebrania przewidziano również podsumowanie zakończonego projektu „Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia”.
2024-03-26
Zapraszamy na kolejne szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia. Kolejne szkolenie odbędzie się w Opavie.
2024-03-25
Ogłaszamy 2. nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia w Priorytecie 4 Współpraca instytucji i mieszkańców w celu 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego/
2024-03-25
STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY (strona polska Euroregionu Silesia) ogłasza nabór na stanowisko "Inspektor ds. administracyjnych i programu UE". Miejsce pracy : sekretariat Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Króla Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz.

Nasze projekty

stan na dzień 31.12.2021

23

Lat
Działalności

4

Okresy
programowania

1113

Zrealizowanych
mikroprojektow

13,64MLN €

Zakontraktowanych
środków

Fundusze Unii Europejskiej

Informacje

1% podatku
Zamówienia publiczne
Euroregiony w Polsce
Linki
stan na dzień 31.12.2020

22

Lat
Działalności

74

Gminy
członkowskie

770tyś.

Mieszkańców

2819KM2

Powierzchni

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"