Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Nabór - Dokumentacja Funduszu do pobrania

TERMIN OTWARCIA NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE z „Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia”

z perspektywy finansowej 2021-2027 planowane jest w III kwartale 2023 roku.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"