Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Szukamy partnera

W celu pomocy w nawiązywaniu współpracy pomiędzy instytucjami z terenu Euroregionu Silesia w poszukiwaniu partnerów do realizacji polsko-czeskich mikroprojektów został wprowadzony ujednolicony formularz do poszukiwania partnera.

Stowarzyszenie przyjmuje oferty współpracy w ramach mikroprojektów tylko na przygotowanych do tego celu formularzach.

Wzór Formularza do pobrania:Wypełniony formularz należy przesłać na adres: info@euroregion-silesia.pl

 

Wykaz polskich Instytucji poszukujących partnerów z Czech do realizacji mikroprojektów

SZUKAMY CZESKICH PARTNERÓW - HLEDÁME ČESKÉ PARTNERY

Wykaz czeskich Instytucji poszukujących partnerów z Polski do realizacji mikroprojektów

SZUKAMY POLSKICH PARTNERÓW


Informacja na temat różnic pomiędzy Czeskimi a Polskimi szkołami:

  • przedszkole (od 3 lat) = obdoba české mateřské školy
  • szkoła podstawowa (7-12 lat) = obdoba 1. stupně české základní školy
  • gimnazjum (12-16 lat) = obdoba 2. stupně české základní školy
  • liceum ogólnokształcące (16-19 lat) = obdoba českého gymnázia
  • liceum profilowane (16-19 lat) = obdoba české odborně zaměřené střední školy
  • technikum (16-20 lat) = obdoba české střední technické školy
  • zasadnicza szkoła zawodowa (16-19 lat) = obdoba českého učiliště
  • szkoła wyższa (uniwersytet, politechnika) = obdoba české vysoké školy
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"