Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Realizowane w ramach INTERREG V-A 2014-2020

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"