Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Wniosek aplikacyjny – wersja on-line Benefit7

Benefit7 to aplikacja internetowa przeznaczona m.in. do składania wniosku o dofinansowanie i administrowania wniosku w ramach Funduszów Mikroprojektów w Euroregionie Silesia dla programu POWT RCZ-RP 2007-2013.

Formularz wniosku projektowego w wersji dwujęzycznej (polsko-czeskiej) jak również informacje o rejestracji i zasadach działania aplikacji dostępne są na  www.eu-zadost.cz

Benefit 7 - Wniosek o dofinansowanie - aplikacja internetowa

Szczegółowe zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia jak również zasady składania wniosków są opisane w „Wytycznych dla Wnioskodawcy”.

W celu sprawniejszego posługiwania się aplikacją internetową poniżej załączamy „Podręcznik użytkownika aplikacji Benefit7”.

Podręcznik użytkownika aplikacji Benefit7

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"