Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Informacje ogólne

OGÓLNE ZASADY FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW

Fundusz Małych Projektów stanowi element Programu Interreg Czechy – Polska w okresie 2021-2027. Fundusz Małych Projektów jest realizowany zgodnie z art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059.

Fundusz Małych Projektów (FMP) to instrument wsparcia projektów o znaczeniu lokalnym wykazujących oddziaływanie transgraniczne. Realizowany jest w formie Projektów FMP pokrywających łącznie cały obszar wsparcia i jest zarządzany przez sześć euroregionów: Nisa – Nysa, Glacensis – Glacensis,
Praděd – Pradziad, Silesia – Silesia, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, Beskydy – Beskidy.

OBSZAR WSPARCIA
Fundusz Małych Projektów pokrywa cały obszar Programu w sposób określony w podstawowych dokumentach programowych. Wykaz obszarów administracyjnych powiatów (gmin) objętych działalnością poszczególnych Euroregionów/Zarządzających przedstawiono poniżej.

BUDŻET FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW

Całkowita kwota, przyznana dla Funduszu Małych Projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na okres 2021-2027 (dalej jako „EFRR”) wynosi 35.774.102 €. Kwota ta jest podzielona pomiędzy poszczególne euroregiony.

Euroregion Alokacja 2021-2027
Nisa / Nysa    5 475 000   
Glacensis 9 791 000
Praděd / Pradziad  7 857 000 
SILESIA 5 534 000
Těšínské Slezsko / Śląsk Cieszyński 4 457 000 
Beskydy / Beskidy  2 660 102
Razem  35 774 102

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"