Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Władze Stowarzyszenia

Stan po wyborach, które odbyły się na

Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 12.12.2018r.:

 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry

1) Grzegorz Gryt - Wójt Gminy Lyski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
2) Grzegorz Utracki – Wójt Gminy Krzyżanowice - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
3) Mirosław Szymanek - Wójt Gminy Mszana – Członek Zarządu
4) Kazimierz Bedryj - Zastępca Burmistrza Głubczyc - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry:

1) Grzegorz Niestrój - Wójt Gminy Kornowac
2) Izabela Kalinowska - Zastępca Prezydenta Wodzisławia Śląskiego
3) Tomasz Krupa - Burmistrz Gminy Baborów

Skład Prezydium Euroregionu Silesia:

1. Izabela Kalinowska Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski
2. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk Zastępca Burmistrza Kuźni Raciborskiej
3. Dorota Przysiężna - Bator Burmistrz Miasta Kietrz
4. Paweł Bugdol Wójt Gminy Gaszowice
5. Marek Bąk Wójt Gminy Jejkowice
6. Radim Křupala Primátor Statutárního města Opava
7. Dana Schreierová Starostka Obce Neplachovice
8. Jaroslav Dvořák Starosta města Nový Jičín
9. Daniel Procházka Starosta obce Rohov
10. Pavel Paschek Starosta města Hlučín

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY EUROREGIONU SILESIA

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"