Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualizacja i implementacja Strategii rozwoju

 

Tytuł projektu

Aktualizacja i implementacja Strategii rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020

Aktualizace a implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001132

Partner Wiodący

Euroregion Silesia - CZ

Partnerzy Projektu

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową

40 638,72 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%

34 542,91 EUR

Krajowe publiczne środki finansowe

6 095,81 EUR

Całkowita wartość projektu przypadająca na nasze Stowarzyszenie

17 323,32 EUR

Dofinansowanie z EFRR przypadające na nasze Stowarzyszenie

14 724,82 EUR

Rodzaj projektu

TYP A

Termin realizacji

01.01.2018 - 30.06.2019

Numer i nazwa osi priorytetowej

OP 4: Współpraca instytucji i społeczności

Krótki opis projektu

Głównym przedmiotem działalności Euroregionu Silesia, powołanego we wrześniu 1998 roku na podstawie umowy o współpracy pomiędzy czeskim i polskim stowarzyszeniem, jest wspieranie i podejmowanie polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. W 2013 roku euroregion podjął się opracowania pierwszego w historii wspólnego dokumentu strategiczno-planistycznego, który stworzyłby ramowe warunki dla dalszego rozwoju tego euroregionu, zarówno pod względem rozwoju obszaru, jak i pod kątem rozwoju euroregionu jako organizacji. Obszerny dokument pod nazwą 'Strategia Rozwoju Euroregionu Silesia na okres 2014-2020' opracowano we ścisłej współpracy obu sekretariatów euroregionu.

Strategia stwarza warunki dla systematycznego rozwoju współpracy transgranicznej oraz wspierania działalności podmiotów podejmujących współpracę transgraniczną na terenie Euroregionu Silesia. Po 3 latach od ukończenia tego dokumentu ujawnia się potrzeba jego aktualizacji, oceny jego dotychczasowego wdrażania i realizacji kolejnych wybranych działań określonych w części projektowej Strategii.

 

Projekt pt.: „Aktualizacja i implementacja Strategii rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE

Linki Biuletyn - numery od 13-16 pod tym linkiem
Ulotka

Ulotka - wersja PL

Ulotka - wersja CZ

Strategia

Zaktualizowany dokument strategiczny:

Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020 - Aktualizacja - wersja PL

Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020 - Aktualizacja - wersja CZ

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"