Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

1% podatku dla OPP

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.10.2006 r. nadał Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry status Organizacji Pożytku Publicznego.

Osoby, które chcą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry proszone są o wskazanie w formularzu PIT naszego stowarzyszenia poprzez wpisanie nazwy: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

oraz podanie numeru KRS:

Nr KRS: 0000004694

Nasz numer rachunku bankowego
59 1560 1140 0000 9090 0004 0497

Baza danych Instytucji OPP - http://www.pozytek.gov.pl/

http://bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do - sprawozdania do 2010 roku

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/ - sprawozdania od 2011 roku

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
ul. Batorego 7
47-400 Racibórz
NIP: 639-17-09-897
REGON: 276453182

 

 INFORMACJE O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH

 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 7, na podstawie art. 18 ust 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2000 r. Nr 54, poz 654, z poźń. zm.) informuje, iż w 2007 roku Stowarzyszenie otrzymało darowiznę w wysokości 35,00 zł.
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 7, na podstawie art. 18 ust 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2000 r. Nr 54, poz 654, z poźń. zm.) informuje, iż w 2008 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizny w wysokości 422,60 zł.
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 7, na podstawie art. 18 ust 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2000 r. Nr 54, poz 654, z poźń. zm.) informuje, iż w 2009 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizny w wysokości 201,70 zł.
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 7, na podstawie art. 18 ust 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2000 r. Nr 54, poz 654, z poźń. zm.) informuje, iż w 2010 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizny w wysokości 78,40 zł.
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 7, na podstawie art. 18 ust 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2000 r. Nr 54, poz 654, z poźń. zm.) informuje, iż w 2011 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizny w wysokości 74,90 zł.
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 7, na podstawie art. 18 ust 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2000 r. Nr 54, poz 654, z poźń. zm.) informuje, iż w 2012 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizny w wysokości 79,20 zł.
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 7, na podstawie art. 18 ust 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2000 r. Nr 54, poz 654, z poźń. zm.) informuje, iż w 2013 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizny w wysokości 1.277,30 zł.
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 7, na podstawie art. 18 ust 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2000 r. Nr 54, poz 654, z poźń. zm.) informuje, iż w 2014 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizny w wysokości 138,30 zł. Darowizny te zostaną przeznaczone na działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społecznościami.
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 7, na podstawie art. 18 ust 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2000 r. Nr 54, poz 654, z poźń. zm.) informuje, iż w 2015 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizny w wysokości 123,70 zł. Darowizny te zostaną przeznaczone na działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społecznościami.
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 7, na podstawie art. 18 ust 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2000 r. Nr 54, poz 654, z poźń. zm.) informuje, iż w 2016 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizny w wysokości 66,60 zł. Darowizny te zostaną przeznaczone na działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
 • Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Batorego 7, na podstawie art. 18 ust 1e pkt 2 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2000 r. Nr 54, poz 654, z poźń. zm.) informuje, iż w 2017 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizny w wysokości 101,50 zł. Darowizny te zostaną przeznaczone na działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"