Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

10 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia

Tytuł projektu 10 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia
PL.3.22/3.3.04/08.00306
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową 17 690,80 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 15 037,18 EUR
Współfinansowanie z budżetu Państwa 10% 1 769,08 EUR
Wykorzystana wartość projektu 11 848,01 EUR
Rodzaj projektu

Mikroprojekt własny
Realizacja w okresie 01.07.2008 - 30.06.2009

Działanie 3.3
Fundusz Mikroprojektów
Krótki opis projektu Celem projektu było przeprowadzenie działań, poprzez które zwiększyła się wiedza lokalnej społeczności na temat transgraniczności, samego Euroregionu i stowarzyszeń, które go tworzą, a co za tym idzie poszerzenia wiedzy potencjalnych beneficjentów, mogących w przyszłości aplikować do programów zarządzanych przez Euroregion Silesia. Projekt był również powodem do zintensyfikowania wzajemnych kontaktów osób i instytucji, niwelowania barier językowych, kulturowych, obyczajowych. Jego celem było propagowanie idei jedności europejskiej. W ramach projektu wydana została publikacja, która przybliżyć ma czytelnikom 10-cio letnie funkcjonowanie Euroregionu Silesia, programy, którymi zarządzał i zarządza Euroregion oraz plany na przyszłość. Publikacja zawierała również wizytówki gmin członkowskich, jak i członków stowarzyszeń tworzących Euroregionu Silesia. Projekt był projektem komplementarnym, który stanowił spójną całość z projektem czeskiego Partnera. Projekt skierowany był do wszystkich osób jakie kiedykolwiek uczestniczyły w transgranicznych strukturach. Dla uczczenia jubileuszu 10-cio lecia polski i czeski Sekretariat zorganizował konferencję podsumowującą swoją dotychczasową działalność. Konferencja ta pozwoliła zebrać w całość i usystematyzować doświadczenia zebrane przez lata funkcjonowania Euroregionu, pokazała w jaki sposób Euroregion i zarządzane przez niego programy wpłynęły na pogranicze polsko- czeskie, jakie bariery zostały usunięte w kontaktach lokalnej polsko-czeskiej społeczności. Podczas konferencji wyznaczono nowe kierunki i nowe wyzwania na kolejne lata funkcjonowania naszej instytucji.

Projekt pt.: "10 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia" był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"