Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Bajkowa Odra

 

Tytuł projektu

 

Typ projektu / Numer

Pohádková Odra  / Bajkowa Odra

 

Typ C / CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001142

Partner Wiodący

Destinační management turistické oblasti Poodří -

Moravské Kravařsko, o.p.s.

Partnerzy Projektu

  1. Euroregion Silesia - CZ
  2. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową

35 298,00 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%

30 000,00 EUR

Krajowe publiczne środki finansowe

5 298,00 EUR

Rodzaj projektu

TYP C

Termin realizacji

01.10.2017 - 30.09.2018

Numer i nazwa osi priorytetowej

OP 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Krótki opis projektu

Projekt pn. "Bajkowa Odra" dotyczy przeniesienia produktu turystycznego na polską stronę granicy z możliwością zaprezentowania stworzonego produktu pl rodzinom z dziećmi i pl grupom dziecięcym.

Produkt turystyczny "Bajkowa Odra" stworzono w regionie turystycznym Poodří – Moravské Kravařsko dla rodzin z dziećmi i grup dziecięcych w celu poznawania lokalnych, mniej atrakcyjnych turystycznie obiektów w ciekawy sposób. W obiektach objętych produktem turystom towarzyszy zawsze bajkowa postać.

 

Projekt pt.: „Bajkowa Odra” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz  z budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"