Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Biuletyn Euroregionu Silesia

Tytuł projektu Biuletyn Euroregionu Silesia
PL.3.22/3.3.04/11.02249
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową 21 233,50 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 18 048,47 EUR
Krajowe publiczne środki finansowe 2 123,35 EUR
Wykorzystana wartość projektu Projekt w realizacji
Rodzaj projektu Mikroprojekt własny
Działanie 3.3
Fundusz Mikroprojektów
Krótki opis projektu

Termin realizacji - 01.05.2011-30.09.2012

Biuletyn Euroregionu Silesia będzie wydawany jako dwumiesięcznik.
Terminy, w których będzie wydany to: nr 1 - 10-2011; nr 2 - 12-2011, nr 3 - 02-2012, nr 4 - 04-2012, nr 5 - 06-2012; nr 6 - 08-2012.
Łącznie 9000 egz. - 6 numerów po 1500 egz.

Biuletyn będzie dwujęzyczny, będzie zawierał teksty w języku polskim oraz oryginalne teksty w języku czeskim. 

Szczegóły w zakładce - Biuletyn Euroregionu Silesia.

Projekt pt.: "Biuletyn Euroregionu Silesia" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"