Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Euroregiony w Polsce

 

Euroregiony w Polsce

 

Euroregiony Partnerskie


Przygraniczne Stowarzyszenie REGIO PAMINA - pierwsze doświadczenia z nowym instrumentem.

Patrice Harster

Po dobrych 15 latach, podczas których przygraniczna współpraca w regionie PAMINA (znaczenie: PA jak Palatynat du Sud/Südpfalz, MI jak Mittlerer Oberrhein, NA jak Nord Alsace) rozpoczęła się od różnorodnych projektów i partnerstw, sieci i mocnych wspólnie zakorzenionych powiązań. 22 Stycznia 2003 r. założono celowe przygraniczne stowarzyszenie REGIO PAMINA, które utworzyło ramy prawne do współpracy regionów członkowskich. To symboliczna data, ponieważ tego dnia obchodzono 40 rocznicę podpisania umowy Elizejskiej o niemiecko-francuskiej przyjaźni.

Najważniejszym celem Stowarzyszenia REGIO PAMINA jest lokalna i regionalna współpraca przygraniczna w różnych obszarach tematycznych oraz ich wspieranie i koordynowanie. Istniejące już zadania oraz nowe inicjatywy i projekty powinny być zintensyfikowane i zrealizowane. Przy czym przygraniczna współpraca nie jest celem samym w sobie, lecz potrzebnym instrumentem do ożywienia codziennych przygranicznych związków społecznych, gospodarczych, gdzie konieczne jest ciągłe ułatwianie życia.

Dla osiągnięcia tego celu, Stowarzyszenie wypełnia następujące zadania:

  • Prace planistyczne i koncepcyjne dla zabezpieczenia koherentnego rozwoju Regionu PAMINA;
  • Koordynacja i popieranie współpracy w życiu codziennym;
  • Pośrednictwo w informowaniu i doradzaniu w problemach przygranicznych i europejskich (INFOBEST PAMINA);
  • Przygotowanie i doradztwo przy programach europejskich, szczególnie INTERREG III A PAMINA (organ administrujący i instytucja płatnicza)


Struktura organów REGIO PAMINA ma trójstronny charakter współpracy. 12 Członków zgrupowanych w stowarzyszeniu deleguje po 10 członków, z każdego trzech regionów, do Walnego Zgromadzenia, przy czym podział ten nie rozkłada się w proporcjach 50:50 z każdego kraju. Najważniejsze gremium Stowarzyszenia wybiera spośród swojego grona Zarząd na okres 2 lat. Zarząd składa się z Przewodniczącego i dwóch zastępców Przewodniczącego oraz po jednym przedstawicielu z każdego regionu.

Aktualnie Walne Zgromadzenie dyskutuje o projektach z zakresu: "Rozwoju przestrzennego inicjatywach transportu", "Finansów, gospodarki i pomocy socjalnej" oraz "Ochrona środowiska, turystyka, sport i kultura". Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są jawne, odbywają się regularnie a do podjęcia decyzji potrzebne jest 2/3 ważnych głosów.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się po stronie francuskiej w miejscowości Scheibenhard. W chwili obecnej w ramach Stowarzyszenia funkcjonują dwa biura, w których zatrudnionych jest 12 pracowników niemieckich i francuskich posługującymi się oboma językami. W roku 2007 planowane jest połączenie obu biur w jeden centralny punkt kontaktowy dla obywateli REGIO PAMINA udzielający odpowiedzi na pytania z zakresu współpracy przygranicznej i europejskiej.

Stowarzyszenie REGIO PAMINA utrzymuje kontakty z różnymi regionami granicznymi w Europie, w celu wymiany doświadczeń i transferu know-how. Od roku 2005 Stowarzyszenie rozwija współpracę z trzema regionami granicznymi leżącymi na polsko-czesko-słowackiej granicy : "SILESIA" i "Śląsk Cieszyński" "Beskidy". Cele wytyczające orientację na przyszły rozwój Regionu PAMINA:

  • Umocnienie Regionu PAMINA jako przyszłościowego modelu współpracy w Europie,
  • Zachowanie i poprawa jakości życia w REGIO PAMINA,
  • Popieranie gospodarki oraz przepływów na rynku pracy,
  • Stałe zarządzanie transportem i ułatwianie codziennej mobilności.
  • Współpraca i orientacja jakości w zakresie kultury i turystyki,
  • Przyszłościowy model trwałego rozwoju regionalnego (Regionalna Agenda).

 

Euroregiony na granicy polsko-czeskiej

 

Euroregion Śląsk Cieszyński  - Těšínské Slezsko

Euroregion Těšínské Slezsko – czeska część
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Adres: Hlavní 1, 737 01 Český Těšín, ČR
Telefon: (+420) 558 711 474
Fax: (+420) 558 711 469
E-mail: euregio.tesinskeslezsko@inforeg.cz, vaclav.lastuvka@euregio-teschinensis.org
www: http://euroregion.inforeg.cz
Osoba do kontaktu: Dyrektor Václav Laštůvka

Euroregion Śląsk Cieszyński – polska część
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
Adres: Rynek 18, 43-400 Cieszyn, RP
Telefon: (+48) 33 857 8720
E-mail: biuro@olza.pl
www: www.olza.pl
Osoba do kontaktu: Dyrektor Biura - Bogdan Kasperek

 

Euroregion Beskydy - Beskidy

Euroregion Beskydy - czeska część
Region Beskydy
Adres: Náměstí Svobody 6, 738 02 Frýdek-Místek, ČR
Telefon: (+420) 739 203 934
E-mail: valaskova.dagmar@beskydy-info.cz
www: www.regionbeskydy.cz
Osoba do kontaktu: Dagmar Valášková

Euroregion Beskidy - polska część
Stowarzyszenie "Region Beskidy"
Adres: ul. Widok 18/1-3, 43-300 Bielsko-Biała, PR
Telefon: (+48) 334 888 920
E-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl
www: www.euroregion-beskidy.pl
Osoba do kontaktu: Dyrektor Biura - Marcin Filip

Euroregion Beskydy – słowacka część
Združení "Region Beskydy"
Adres: Mestský úrad v Žilině, Námestie obětí komunizmu 1, 011 31 Žilina (SR)
Telefon: (+421) 417 235 564
E-mail: beskydy@zilina.sk
www: www.euroregion-beskydy.sk
Osoba do kontaktu: Zuzana Dobešová

 

Euroregion Praděd - Pradziad

Euroregion Praděd – czeska część
Euroregion Praděd
Adres: Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem, ČR
Telefon: (+420) 554 751 056
E-mail: sekretariat@europraded.cz, zdenek.jarmar@europraded.cz
www: www.europraded.cz
Osoba do kontaktu: Dyrektor - Ing. Zdeněk Jarmar

Euroregion Pradziad – polska cześć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
Adres: Rynek - Ratusz, 48-200 Prudnik, PR
Telefon: (+48) 774 380 380
E-mail: biuro@europradziad.pl
www: www.europradziad.pl
Osoba do kontaktu: Kierownik - Małgorzata Paściak

 

Euroregion Glacensis

Euroregion Glacensis - czeska część
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Adres: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon: (+420) 494 531 054
E-mail: jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz, info@euro-glacensis.cz
www: www.euro-glacensis.cz
Osoba do kontaktu: Sekretarz - Jaroslav Štefek

Euroregion Glacensis - polska cześć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Adres: ul.Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko, PR
Telefon: (+48) 748 677 130
E-mail: eg@euroregion-glacensis.ng.pl
www: www.euroregion-glacensis.ng.pl
Osoba do kontaktu: Sekretarz - Radek Pietuch

 

Euroregion Nisa - Nysa - Neisse

Euroregion Nisa – czeska część
Euroregion Nisa
Adres: Tř.1. máje 26, 460 01 Liberec 3, ČR
Telefon: (+420) 485 340 991
E-mail: j.zamecnik@ern.cz
www: www.neisse-nisa-nysa.org, www.ern.cz
Osoba do kontaktu: Dyrektor - Ing. Jaroslav Zámečník CSc.

Euroregion Nysa – polska cześć
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
Adres: ul. 1. Maja 57, 58-500 Jelenia Góra, PR
Telefon: (+48) 757 676 470
E-mail: biuro@euroregion-nysa.pl
www: www.neisse-nisa-nysa.org, www.euroregion-nysa.pl
Osoba do kontaktu: Dyrektor - Andrzej Jankowski

Euroregion Neisse – niemiecka część
Adres: Rathenaustrasse 18a, 02763 Zittau, SRN
Telefon: (+49) 3583 575 00
E-mail: watterott@euroregion-neisse.de
www: www.neisse-nisa-nysa.org
Osoba do kontaktu: Gerhard Watterott

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"