Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Silesia - Raport INTERREG IIIA Czechy-Polska

Tytuł projektu Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Silesia - Raport INTERREG IIIA Czechy-Polska
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową 30.000,00 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 75% 22 500,00 PLN
Współfinansowanie z budżetu Państwa 10% 3 000,00 PLN
Wykorzystana wartość projektu 17 337,54
Rodzaj projektu Mikroprojekt własny
Działanie 2.2
Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
Krótki opis projektu Projekt przewidywał wydanie publikacji podsumowującej Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska realizowany w zakresie mikroprojektów przez polską i czeską część Euroregionu Silesia. Publikacja zawiera podstawowe informacje o dwóch stowarzyszeniach tworzących Euroregion, dane dotyczące funkcjonowania programu oraz opisy wyróżniających się projektów. Tekst do publikacji został przygotowany w oparciu o dokumentację, jaka została zebrana przez cały okres trwania programu. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykorzystane zostało głównie na wydanie publikacji a nie na zbieranie materiałów. Tekst wzbogacony został o materiał fotograficzny, jaki sukcesywnie przekazywany był przez rozliczających się beneficjentów. Publikacja została wydana w formie dwujęzycznej (polsko-czeska). Wdrożenie projektu w życie znacznie poprawi świadomość lokalnej społeczności na temat funkcjonowania Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz Stowarzyszenia Euroregion Silesia CZ zarządzających funduszem mikroprojektów w ramach programu Interreg IIIA Czechy-Polska, a także wskaże możliwość pozyskania środków potencjalnym beneficjentom, a co za tym idzie da początek zupełnie innowacyjnym pomysłom na projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego. Publikacja skłoni również społeczeństwo do pogłębienia  wiedzy na temat integracji europejskiej.

Projekt pt.:" Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Silesia - Raport INTERREG IIIA Czechy-Polska" był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 75% oraz z budżetu państwa w 10%

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Silesia - Raport INTERREG IIIA Czechy-Polska (PDF, 45MB)

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"